چند توصیه ی بسیار زیبا از پابلو پیکاسو برای آرامش را در ادامه بخوانید:

  • تمام عددهای غیرضروری را از زندگیت بیرون بریز!  این عددها شامل؛ سن، قد، وزن و سایز هستند.
  • با دوستان شاد و سرحال معاشرت کن.

و... بقیه در ادامه.