فروردین 77 بود که بدبخت شدم چشم به ایران گشودم :|
اها پسرم دختر نیستم اشتبا نگیرین
از سر بیکاری این وبلاگ رو ساختم
و
بسه دیگه حوصله ندارم...

گاهی فقط باید
لبخند بزنی و رد شوی
بگذار فکر کنند نفهمیدی . . .