نخورده می چه داند شراب یعنی چه
ندیده آب چه داند سراب یعنی چه
درست نیست که بگویم چه حالتی دارم
مرا ببین که بدانی خراب یعنی چه

بیشتر بخوانید: