فقط یک لحظه،
دستت را روی نبضم بگذار
تا ببینی
چطور
مرده زنده می شود....


#وحیده_علی_میرزایی