چند توصیه ی بسیار زیبا از پابلو پیکاسو برای آرامش را در ادامه بخوانید:

 • تمام عددهای غیرضروری را از زندگیت بیرون بریز!  این عددها شامل؛ سن، قد، وزن و سایز هستند.
 • با دوستان شاد و سرحال معاشرت کن.

و... بقیه در ادامه.

 • به آموختن ادامه بده و همیشه مشغول یادگیری باش.
 • تا میتوانی بخند.
 • وقتی اشکهایت سرازیر میشوند، آن را بپذیر! تحمل کن! و به پیشروی ادامه بده.
 • رنگهای مشکی و خاکستری و تیره را از زندگیت پاک کن.
 • احساساتت را بیان کن، تا نی نی پرارین هیچ وقت زیباییهایی را که احاطه ات کرده اند را از دست ندهی.
 • شادیهایت را به اطرافت پراکنده کن.
 • با حدّ و حصرهایی که گذشته به تو تحمیل کرده مبارزه کن.
 • از بهترین سرمایه ات که سلامتیت است بهره ببر.
 • از جاده خارج شو و از شهر و کشورهای غریب دیدن کن.
 • روی خاطرات بد توقف نکن فراموشش کن نی نی پرارین.
 • هیچ فرصتی را برای گفتن دوستت دارم به آنهایی که دوستشان داری، از دست نده.
 • همیشه به خودت بگو که زندگی تعداد دم و بازدم های مکرر نیست، بلکه لحظاتی است که،قلبم" میتپد برای دوست داشتن.