دِلتَنگـــے
هَمـــون اَشکیـِــه کـِـه رو کِتــابـِـت میــریــزه
وَقتــے
مَثـَـلا دارے دَرس میـخــونــے ...