زیباترین اس ام اس های عاشقانه را در سایت یک لاو دنبال کنید

اس ام اس عاشقانه
Lovely Sms

یک ساعت تمام، بدون آنکه یک کلام حرف بزنم به رویش نگاه کردم
فریاد کشید: آخر خفه شدم! چرا حرف نمیزنی؟
گفتم: نشنیدی؟.... برو...
زبـــآن سـکـوت


زمانی معنی عشق رو فهمیدم؛
که هیچ چیز جز خود عشق نداشتم


اس ام اس عاشقانه
Lovely Sms


برای پیش "تو"بودن ...
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی "دل"...
کافیست...!


اس ام اس عاشقانه
Lovely Smsخـوشــبــخــتی 
 یــعـــنــــی
 مـــــــن
 عــروس مـامـانــتم
 تــــــو
 دامـــــــــاد مـامـانـم


اس ام اس عاشقانه
Lovely Smsمنْ
معنیه تمامِ
واژه های عاشقانه را
در نازِ چشمانِ تو یافتم...


اس ام اس عاشقانه
Lovely Smsگــاهــی تو اوج
.
تـنـفر و عصـبـانـیت...
یـادت می افـتــه کــه
.
.
.
عــاشقــشــی ...


اس ام اس عاشقانه
Lovely Smsمــــن، بــی تــو زنـدم

ولـی یـــه زنــدهـ بــــه گـــور :)


1love.blog.ir